Norsk Synonymordbok

synonymordboken.postis.org
1 | 5 | 7 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ĺ | m | n | o | p | q | ŕ | s | t | u | v | w | x | y | z |

Synonym handle

handle - Synonymer gruppe 1: Ukategorisert

anskaffe, bestikke, bestille, betale, erverve, gĺ til innkjřp/anskaffelse av, importere, innfřre, investere i, kjřpe, kjřpslĺ, lřse, overta, shoppe, skaffe seg,

Synonym kategori: -

Definisjonen av ord / setninger handle:

Handel er overføringen av eierskap til varer og tjenester fra en person eller til en annen. Handel kalles også finansiell transaksjon eller byttehandel. Handel er betegnelsen på bytte av varer eller tjenester mot hverandre, enten direkte (naturalhandel) eller bytte av varer eller tjenester mot penger (monetær handel). Grunnlaget for handelen er markeder hvor selgere presenterer tilbud og kjøpere gjør sine kjøpsvalg. Den opprinnelige og grunnleggende formen for handel skjedde uten penger ved at man byttet en vare mot en annen vare som hver for seg ble vurdert til å ha samme «verdi». En vare kunne også bli byttet mot en tjeneste, og senere ble det innført en symbolsk verdi i form av edle metaller som man kunne betale for, forløperen til pengesystemet. Moderne handel skjer direkte ved penger, eller ved at man innehar økonomiske midler som blir bevist ved kredittkort og lignende. Handel mellom to som handler kalles bilateral handel mens handel mellom flere enn to som handler kalles multilateral handel.

Direkte resultater av søket av ordet : handle:

Etiketter forbundet med :handle

Synonymordbok handle :: Synonymordboken handle :: Synonymt ord (setninger, synonymet, definisjoner, ord) handle :: handle definisjon::

Populære synonymer på andre språk

dtriathais :: handhaafbaarheid :: dtriathas ::